Wyszukiwarka RPWDL
Nie pamiętasz hasła?
Logowanie do ZOZMAIL
Logowanie do archiwalnej poczty 

Szanowni Państwo,
W związku z wymianą serwera oraz wzrostem liczby potencjalnych użytkowników poczty ZOZMAIL, zmianie ulegnie konstrukcja adresu poczty.

Od dnia 2014-09-15 nowy adres poczty ZOZMAIL będzie miał postać REGON@zoz.org.pl, gdzie pierwszy człon adresu, pełniący jednocześnie funkcję państwa loginu do konta ZOZMAIL odpowiada indywidualnemu, 14-znakowemu numerowi REGON danego podmiotu lub przedsiębiorstwa.
W przypadku, gdy dany podmiot legitymuje się 9-znakowym numerem REGON należy dopełnić go na końcu dodatkowymi zerami w taki sposób, by uzyskał on postać REGONU 14-znakowego.

W celu uzyskania hasła dostępu do nowego konta należy przesłać z oficjalnego konta pocztowego (zarejestrowanego w księdze rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą), stosowną prośbę na adres zozmail@csioz.gov.pl. Prośba powinna zawierać identyfikator REGON oraz zgodny z TERYT kod województwa, w którym znajduje się dany podmiot lub przedsiębiorstwo, adres konta pocztowego, imię, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu/przedsiębiorstwa.
W jednym e-mailu można przesłać tabelę zawierającą wykaz wszystkich przedsiębiorstw danego podmiotu, zachowując strukturę w każdym wierszu.

Przykład:
Proszę o przesłanie hasła do konta ZOZMAIL dla podmiotu:
REGON: 00137770600000, Kod województwa: 14, e-mail: biuro@csioz.gov.pl
Jan Kowalski, Prezes

(Wyżej wymieniony podmiot nie jest podmiotem leczniczym i nie jest wpisany do RPWDL, stanowi jedynie przykład sformułowania wniosku).

W przypadku problemów prosimy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem +48 225970976 dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.
Dostęp do dotychczasowych kont poczty ZOZMAIL, działających jedynie jako archiwum bez możliwości wysyłania i odbierania nowych wiadomości, będzie możliwy do dnia 2014-10-31; po tym terminie serwer poczty zostanie wyłączony.

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z wzoru pisma ogólnego, dostępnego na stronie www.csioz.gov.pl po prawej stronie u dołu.Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Dubois 5a, 00-184 Warszawa
tel: +48 (22) 597-09-27, fax: +48 (22) 597-09-37

Copyright © 2004 - 2009 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wszelkie prawa zastrzeżone